Mediacja w sporach gospodarczych

19 marca, 2018

Rozwój mediacji w sporach gospodarczych to sposób na przewlekłość rozpatrywania spraw gospodarczych przez sądy. Konfederacja Lewiatan jako organizacja przedsiębiorców propaguje tę metodę rozwiązywania sporów. O mediacji w sprawach gospodarczych dyskutowano w dniu 19.03.2018 roku podczas debaty merytorycznej „Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców”. Obecnie postępowania w sprawach gospodarczych trwają zdecydowanie zbyt długo. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2017 wskazują, że średni czas trwania postępowania w sprawach gospodarczych w sądach […]

WIĘCEJ!

Można kwestionować pomiar prędkości

18 marca, 2018

Urządzenia pomiaru prędkości POLCAM PC2006 stosowane w nieoznakowanych pojazdach policji działają poprawnie tylko w sytuacji, gdy radiowóz porusza się z taką samą prędkością, jak pojazd kontrolowany – ustalił Sąd Rejonowy w Katowicach, wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt III W 34/17. Sprawa trafiła do sądu w wyniku zatrzymania kierowcy, który zgodnie z pomiarem prędkościomierza kontrolnego POLCAM PC2006 zainstalowanego w Oplu Vectra, przekroczył dozwoloną […]

WIĘCEJ!

Tajemnice przedsiębiorstwa

4 października, 2017

Sukces w biznesie najczęściej zależy od posiadania określonych informacji, które pozwalają przedsiębiorcy na skuteczny rozwój, celne inwestycje i tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Ich zdobycie lub wytworzenie wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, twórczymi i organizacyjnymi. Przedsiębiorca zatem powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegające ujawnieniu cennych informacji. W ich ochronie pomagają określone regulacje ustawowe i umowne. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa określona jest w art. 11 ust. […]

WIĘCEJ!

Odpowiedzialność przewoźnika

4 października, 2017

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienia lub odwołanie środka transportu nie dotyczy tylko samolotów. W przypadku podróży międzynarodowych posiłki, noclegi czy zwrot za bilety analogicznie należą się również pasażerom pociągów i autokarów. Jeżeli pociąg został odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut, można domagać się zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym. Przewoźnik kolejowy powinien zapewnić pasażerom w czasie oczekiwania napoje oraz posiłki, a także nocleg, […]

WIĘCEJ!

Użytkowanie wieczyste

4 października, 2017

Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym, w składzie siedmiu sędziów, uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Orzeczenie to stanowi rozstrzygnięcie sporu o to, któremu z praw (użytkowania wieczystego gruntu czy odrębnej własności lokali w budynkach położonych na tym gruncie) nadać charakter dominujący. Sąd Najwyższy stwierdził, że nadanie prawu użytkowania wieczystego charakteru […]

WIĘCEJ!
logo strony internetowe