Mediacja w sporach gospodarczych

19 marca 2018

Rozwój mediacji w sporach gospodarczych to sposób na przewlekłość rozpatrywania spraw gospodarczych przez sądy. Konfederacja Lewiatan jako organizacja przedsiębiorców propaguje tę metodę rozwiązywania sporów. O mediacji w sprawach gospodarczych dyskutowano w dniu 19.03.2018 roku podczas debaty merytorycznej „Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców”.

Obecnie postępowania w sprawach gospodarczych trwają zdecydowanie zbyt długo. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2017 wskazują, że średni czas trwania postępowania w sprawach gospodarczych w sądach okręgowych to około 9 miesięcy, zaś w sądach rejonowych około 6,5 miesiąca. Celem rozwoju instytucji mediacji jest m.in. odciążenie sędziów od spraw, które nie muszą być przedmiotem postępowania sądowego, a także umożliwienie stronom sporu zawarcia satysfakcjonującego porozumienia. Dla przedsiębiorców istotne jest, że zbyt długi okres nierozstrzygniętego sporu może negatywnie oddziaływać na kondycję i finanse firmy, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do konieczności zakończenia działalności.
Resort sprawiedliwości dostrzegając konieczność zwiększenia powszechnego zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przygotował projekt utworzenia sieci 16 centrów arbitrażu i mediacji w całym kraju. Jego celem ma być utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją o mediacjach w sprawach gospodarczych, a także ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych oraz zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne.

logo strony internetowe