PRAWO ADMINISTRACYJNE

30 września 2017

Adwokat prowadzi wszystkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym również z zakresu prawa budowlanego, prawa samorządowego, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego. Usługi dotyczą reprezentacji Klientów Kancelarii przed organami administracji publicznej oraz przed sądami wszystkich instancji, a także sporządzania niezbędnych pism w toku postępowania, w tym odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do sądu administracyjnego.

 

logo strony internetowe