PROCESY SĄDOWE

26 września 2017

Adwokat  specjalizuje się w praktyce procesowej, reprezentując Klientów w sporach sądowych dotyczących wszystkich dziedzin i gałęzi prawa, w tym prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, gospodarczego, prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i wizerunku, a także prawa karnego i karno-skarbowego, prawa pracy. Współczesny proces sądowy wymaga specjalistycznego, dedykowanego podejścia, uwzględniającego specyfikę branży i przedmiotu sporu.

logo strony internetowe