SPÓŁKI I PRAWO KORPORACYJNE

28 września 2017

Kancelaria zajmuje się opracowywaniem umów oraz rejestracją spółek prawa handlowego, spółdzielni, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Adwokat prowadzi również obsługę organów spółek, doradza także w bieżącej działalności tych podmiotów i ich organów.

 

logo strony internetowe