Odpowiedzialność przewoźnika

4 października 2017

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienia lub odwołanie środka transportu nie dotyczy tylko samolotów. W przypadku podróży międzynarodowych posiłki, noclegi czy zwrot za bilety analogicznie należą się również pasażerom pociągów i autokarów.

Jeżeli pociąg został odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut, można domagać się zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym. Przewoźnik kolejowy powinien zapewnić pasażerom w czasie oczekiwania napoje oraz posiłki, a także nocleg, o ile istnieje taka konieczność. Jeżeli pasażer skorzysta z przejazdu, pomimo opóźnienia lub odwołania, jest uprawniony do odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu: 25 proc. ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego 1 godz. – 2 godz., 50 proc. ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 2 godz. Pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu o potwierdzenie opóźnienia na bilecie. Odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu. Koleje powinny wypłacić odszkodowana, nawet gdy opóźnienie było skutkiem siły wyższej np. nawałnic.

Jeżeli autokar opóźnił się o więcej niż 2 godziny, przewoźnik powinien zaoferować zwrot (w przypadku rezygnacji) lub inne połączenie z miejscem, do którego miałeś wykupiony bilet. Jeżeli podróż miała potrwać więcej niż 3 godziny, wówczas po 1,5 godz. Oczekiwaniu, możesz domagać się posiłków i napojów, a także noclegu, o ile występuje konieczność oczekiwania na opóźniony lub odwołany autokar w nocy. Jeżeli natomiast przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 proc. ceny biletu.

Zbliżone obowiązki mają również przewoźnicy morscy wobec pasażerów odwołanych bądź opóźnionych rejsów.

logo strony internetowe