Można kwestionować pomiar prędkości

18 marca 2018

Urządzenia pomiaru prędkości POLCAM PC2006 stosowane w nieoznakowanych pojazdach policji działają poprawnie tylko w sytuacji, gdy radiowóz porusza się z taką samą prędkością, jak pojazd kontrolowany – ustalił Sąd Rejonowy w Katowicach, wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt III W 34/17.
Sprawa trafiła do sądu w wyniku zatrzymania kierowcy, który zgodnie z pomiarem prędkościomierza kontrolnego POLCAM PC2006 zainstalowanego w Oplu Vectra, przekroczył dozwoloną prędkość o 37 km/h (na odcinku obowiązywało ograniczenie do 70 km/h). Obwiniony twierdził, że poruszał się z prędkością 70 km/h, gdyż jego pojazd wyposażony jest w automatyczny system rozpoznawania znaków, który automatycznie dostosowuje prędkość do tej określonej znakami drogowymi.

 

Sąd przyznał rację obwinionemu. Jak ustalił biegły w tej sprawie, przyrząd POLCAM PC2006 dokonuje obliczeń w sposób pośredni na podstawie pomiaru prędkości pojazdu, w którym jest on zainstalowany. Z tego względu wyniki pomiaru mogą być obarczone szeregiem błędów. Ważne jest, czy prędkościomierz kontrolny został poddany legalizacji powtórnej na takich samych oponach (letnich albo zimowych), jak pojazd policji. Pomiar może być zaburzony w wyniku zmiany ciśnienia opon oraz w związku z naturalnym zużyciem bieżnika. Najważniejszym jednak ustaleniem był błąd pomiaru przebytej drogi. Głównym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest zachowanie takiej samej odległości pomiędzy pojazdami, na początku i na końcu pomiaru. Warunek ten bardzo często nie jest spełniony, bowiem w trakcie dokonywania pomiaru policjanci zbliżają się do pojazdu kontrolowanego, co oznacza, że poruszają się z większą prędkością. W takim przypadku margines błędu pomiaru jeszcze wzrasta, a biegły nie był w stanie podać nie tylko jego rzeczywistej wielkości ani nawet określić wartości granicznej takiego błędu. Prędkościomierz POLCAM PC2006 nie jest wyposażony z dalmierz lub inny przyrząd mierzący odległość od pojazdu kontrolowanego.

logo strony internetowe