Można kwestionować pomiar prędkości

18 marca, 2018

Urządzenia pomiaru prędkości POLCAM PC2006 stosowane w nieoznakowanych pojazdach policji działają poprawnie tylko w sytuacji, gdy radiowóz porusza się z taką samą prędkością, jak pojazd kontrolowany – ustalił Sąd Rejonowy w Katowicach, wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt III W 34/17. Sprawa trafiła do sądu w wyniku zatrzymania kierowcy, który zgodnie z pomiarem prędkościomierza kontrolnego POLCAM PC2006 zainstalowanego w Oplu Vectra, przekroczył dozwoloną […]

WIĘCEJ!

Użytkowanie wieczyste

4 października, 2017

Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym, w składzie siedmiu sędziów, uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Orzeczenie to stanowi rozstrzygnięcie sporu o to, któremu z praw (użytkowania wieczystego gruntu czy odrębnej własności lokali w budynkach położonych na tym gruncie) nadać charakter dominujący. Sąd Najwyższy stwierdził, że nadanie prawu użytkowania wieczystego charakteru […]

WIĘCEJ!
logo strony internetowe