Tajemnice przedsiębiorstwa

4 października, 2017

Sukces w biznesie najczęściej zależy od posiadania określonych informacji, które pozwalają przedsiębiorcy na skuteczny rozwój, celne inwestycje i tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Ich zdobycie lub wytworzenie wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, twórczymi i organizacyjnymi. Przedsiębiorca zatem powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegające ujawnieniu cennych informacji. W ich ochronie pomagają określone regulacje ustawowe i umowne. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa określona jest w art. 11 ust. […]

WIĘCEJ!
logo strony internetowe